Home
Diensten
Realisaties
Verkoop & Levering
Contact
Bij Singro kan u terecht voor volgende werken:

Grondwerken
 • Algemene grond- en graafwerken
 • Nivelleringswerken
 • Voorbereiding (bouw) terreinen
 • Leveren & plaatsen van zwembaden
 • Verkoop & levering teelaarde, opvulgrond, alle soorten verharding (grind, dolomiet, gebroken beton /steenpuin,...)
 • Afvoer van grond- en steenpuin alsook groenafval
 • Levering en plaatsing van septische putten, regen- en stookolietanks
 • Uitgraven funderingen, kelders, vijvers, zwembaden,...
 • Uitgraven en aanleg van opritten, terrassen en parkings
 • Maken en reinigen van grachten en vijvers
 • Aanleg van zwemvijvers
 • Verwijderen van bouwafval en boomstonken
 • Afschrapen en frezen van gronden
 • Verwijderen van bomen en struikgewas
Afbraakwerken
 • alleenstaande / halfopen bebouwingen
 • boerderijen / schuren
 • KMO's / hangar
 • garages
 • elk gebouw waar we met een graafmachine aan kunnen